ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

    ΚΥΠΡΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΩΡΛ  

  • Ενδοσκόπηση ρινός με άκαμπτο ενδοσκόπιο
  • Ενδοσκόπηση λάρυγγος με άκαμπτο και εύκαμπτο ενδοσκόπιο
  • Ενδοσκόπηση ρινοφάρυγγα με εύκαμπτο ενδοσκόπιο
  • Ωτομικροσκόπηση
  • Ακοολογικός έλεγχος ενηλίκων-παίδων (Τονικό ακοόγραμμα, Τυμπανομετρία)
  • Διερεύνηση και αντιμετώπιση ιλίγγου και εμβοών