Τυμπανοπλαστική

Τυμπανοπλαστική

Η τυμπανοπλαστική είναι η χειρουργική επέμβαση για τη διόρθωση (κλείσιμο ) της διάτρησης της τυμπανικής μεμβράνης.

Η αποκατάσταση της διάτρησης τυμπάνου γίνεται με μια μεμβράνη που λαμβάνεται από μια περιοχή πίσω από το αυτί. Η μεμβράνη τοποθετείται με τρόπο έτσι ώστε να καλύψει τη διάτρηση του τυμπάνου και σταθεροποιείται με την  τοποθέτηση ειδικής γάζας στον έξω ακουστικό πόρο.

Η εγχείρηση γίνεται με γενική αναισθησία, διαρκεί περίπου 1 ώρα και ο ασθενής την επόμενη μέρα πηγαίνει στο σπίτι του. Τα ποσοστά επιτυχίας της τυμπανοπλαστικής είναι ιδιαίτερα ψηλά, γύρω στο 90%.  Αυτό βέβαια εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως το μέγεθος της διάτρησης, την παρουσία ή μη μόλυνσης στο αυτί κατά τη διάρκεια της επέμβαση και  τη γενική κατάσταση του ασθενή.

Αν συνυπάρχει διάβρωση των μικρών οσταρίων του αυτιού, γίνεται και αντικατάσταση του διαβρωμένου οσταρίου με ειδικές προθέσεις ή χόνδρο από το πτερύγιο. Η επέμβαση αυτή λέγεται Οσταριοπλαστική. Με την οσταριοπλαστική επιτυγχάνουμε την αποκατάσταση της συνέχειας και λειτουργικότητας των ακουστικών οσταρίων. Περίπου σε ένα μήνα μετά την επέμβαση η ακοή είναι πολύ βελτιωμένη.