ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΡΙΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΡΙΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ

Η επέμβαση ευθειασμού του ρινικού διαφράγματος έχει στόχο τη διευκόλυνση της ρινικής αναπνοής. Η πιο συχνή αιτία δυσχέρειας της ρινικής αναπνοής είναι η σκολίωση του ρινικού διαφράγματος.

Το διάφραγμα της μύτης αποτελείται από χόνδρο και οστό και χωρίζει τη ρινική κοιλότητα σε δύο μέρη. Όταν το διάφραγμα δεν είναι ευθύ, λόγω τραυματισμού ή ανώμαλης ανάπτυξης, ο ασθενής δυσκολεύεται να αναπνεύσει απο τη μύτη.

Η εγχείρηση δεν αλλάζει την εξωτερική εμφάνιση της μύτης. Μερικές φορές η σκολίωση του διαφράγματος συνυπάρχει με εξωτερικές δυσμορφίες της μύτης όπως ήβος, μεγάλο μέγεθος, ή μεγάλη κυρτότητα. Σε αυτές τις περιπτώσεις η εγχείρηση του διαφράγματος μπορεί να συνδυαστεί με ρινοπλαστική.

Η εγχείρηση γίνεται με γενική αναισθησία και διαρκεί περίπου 45 λεπτά . Όλες οι τομές είναι εσωτερικές. Δεν υπάρχουν ουλές ή μελανιάσματα εξωτερικά. Δεν υπάρχει μετεγχειρητικός πόνος και ο ασθενής την επόμενη ημέρα πηγαίνει στο σπίτι του.

 Η τομή γίνεται στο εσωτερικό της μύτης. Αφαιρείται το σκολιωτικό τμήμα του διαφράγματος και στη συνέχεια μετακινείται στο μέσο της μύτης όπου και στερεώνεται με τη βοήθεια απορροφητικών ραμμάτων. Δεν χρησιμοποιούμε γάζες (πωματισμός), ετσι ο ασθενής απαλλάσσεται από την επώδυνη αφαίρεσή τους.