Χειρουργική ρινικών κογχών

Χειρουργική ρινικών κογχών

Οι ρινικές κόγχες είναι προσεκβολές του πλάγιου ρινικού τοιχώματος και αποτελούνται από οστό και καλύπτονται από ρινικό βλεννογόνο. Οι ρινικές κόγχες υπερτρέφονται συχνά στα πλαίσια χρόνιας ρινίτιδας.

Οταν υπάρχει σημαντική υπερτροφία των ρινικών κογχών, συνιστάται χειρουργική μείωση του όγκου τους. Αυτή μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους όπως με χρήση Laser, ραδιοσυχνοτήτων, υποβλεννογόνια κογχοπλαστική και κογχοπλαστική με μικροεκτομή.

Η κογχοτομή με Laser είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται πολλά χρόνια. Το Laser ασκεί θερμική επίδραση. Το ελεγχόμενο έγκαυμα και η ουλοποίηση που ακολουθεί, συρρικνώνουν την κόγχη. Μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι προκαλεί μεγάλη θερμική βλάβη και καταστρέφει τον λειτουργικό βλεννογόνο.

Η κογχοτομή με ραδιοσυχνότητες είναι μια μέθοδος που ο μηχανισμός της είναι παρόμοιος με αυτόν του Laser. Οι ραδιοσυχνότητες λειτουργούν με ραδιοκύματα, και συρρικνώνουν τις κόγχες προκαλώντας ελεγχόμενο θερμικό έγκαυμα. Τα βασικά πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι το χαμηλό κόστος, η ασφάλεια και η δυνατότητα επανάληψης, αν απαιτηθεί.

Η υποβλεννογόνια κογχοπλαστική εφαρμόζεται όταν το οστό της κόγχης είναι πολύ μεγάλο. Η επέμβαση περιλαμβάνει υποβλεννογόνια αφαίρεση οστού μαζί με περίσσεια του βλεννογόνου.

Η κογχοπλαστική με μικροεκτομή αποσκοπεί στην μείωση του όγκου των ρινικών κογχών που γίνεται με ειδική συσκευή μικροεκτομής (microdebrider). Γίνεται μια μικρή τομή 2 χιλιοστών, εισάγεται το εργαλείο κάτω από τον βλεννογόνο της κόγχης και αφαιρείται η περίσσεια του ιστού. Με αυτό τον τρόπο η κόγχη συρρικνώνεται χωρίς να καταστρέφεται ο βλεννογόνος που είναι σημαντικός για τις λειτουργίες της μύτης.

Η επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία και συνδυάζεται με άλλες ρινικές επεμβάσεις όπως η διόρθωση του ρινικού διαφράγματος. Μετεγχειρητικά δεν χρησιμοποιείται πωματισμός.  Αυτή η τεχνική εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα και το χαμηλότερο ποσοστό επιπλοκών σε σχέση με άλλες μεθόδους.